Klik på ovenstående link
for "Referat fra generalforsamlingen 2017" og "Generel information"
Generel information:

Medlemmer:
Klubbens bestyrelse optager medlemmer efter ansøgning.
For at kunne optages som medlem kræves et handicap på max. 36.

Kontingent:
Det årlige kontingent besluttes på generalforsamlingen og er for året 2019 fastsat til kr. 200,00 og kan indbetales til Danske Bank, kontonr. 1551 0010553482
(husk at skrive indbetalers navn ved overførsel af beløb).

Matchfee:
For at deltage i den ugenlige hjemmematch betales kr. 50,00 og er incl. en "Musketer-øl".
Ved matcher på udebane fastsættes matchfee m.m. af bestyrelsen/kassereren med skyldig hensyntagen til green-fee, bespisning osv.

Bøder:
I forbindelse med en Musketer-match kan en spiller idømmes en bøde på kr. 20,00
• for at overskride fastsatte mødetider
• for manglende/for sen tilmelding til matcher, såfremt tilmeldingen accepteres
• for ikke at være iført klubbens røde poloshirt ved venskabsmatcher og matcher på udebane
 
Venskabsklubber:
Klubben har to venskabsklubber
• Sønderjyllands Golfklub
• Ribe Golf Klub